กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงSCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   Social Network
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
    แผนปฏิบัติการ ปี 2566
    แผนพัฒนาฯ ปี 2566-2568
    นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    นโยบาย No Gift งดรับ งดให้ของขวัญ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
   
   
   
Breaking News
  Latest News

ขอต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      2 คน

สถิติเดือนนี้:   1171 คน

สถิติปีนี้:        13606 คน

สถิติทั้งหมด: 33806 คน

แนะนำบุคลากร โรงเรียน
นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

มือถือ.081-7684587

นายอานนท์ บัวพรมมา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โทร. 087-6369465

นางพรทิพา เรืองแหล่

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

มือถือ.091-0506059

นางบุษบา ศรีคันธรักษ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน

มือถือ.087-6345120

นางรัชฎาภรณ์ คีรี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

มือถือ.099-2063311

 

นางสาวพัชรินทร์ ปัญญาพิมลรัตน์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่งบประมาณ-พัสดุ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โทร. 092-5149242

นางสาวชวนชื่น เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลนักเรียน (DMC)

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที 5

โทร. 083-1513309

นางสาวกนกณัฐ สิทธิจันทร์เสน

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

มือถือ.080-9563545

นางสาวณริดา กิจเธาฐ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วงชั้นปฐมวัย

มือถือ.083-9929245

นางสาวปิยาภรณ์ ประถมวงษ์

ตำแหน่ง ครู

ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนโรงเรียน

มือถือ.081-7178711

นางสาวทัศนวรรณ พรมโคตร

ตำแหน่ง ครู

ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วงชั้นปฐมวัย

มือถือ.062-4646734

นางสาวอรุณรัตน์ วรรณปะเก

ตำแหน่ง ครู

ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วงชั้นปฐมวัย

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลนักเรียน (DMC)

มือถือ.085-7573643

นางสาวอัมภา เกณฑ์กอบศรี

ตำแหน่ง ครู

ปฏิบัติฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วงชั้นปฐมวัย

มือถือ.083-6743034

นางสาวนฤมล สืบสาย

ตำแหน่ง ครู

ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ-พัสดุ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

มือถือ.087-4349421

 

 

 

นางสาวอัญชลี จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง ครู

ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วงชั้นปฐมวัย

มือถือ.087-2228554

นายวิริยะ พงษ์พันธ์

ตำแหน่ง ครู

ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุภาภรณ์ ตระกูลผุดผ่อง

ตำแหน่ง ครู

ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลนักเรียน (DMC)

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โทร.098-1042166

นางสาวฐิตารีย์ ธนเศรษฐ์ชูกิจ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มือถือ.084-6857572

นายณัฐพงษ์ สิงห์ทอง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอก วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โทร. 0821138712

นางสาวอภิญญา บุญวงศ์

ตำแหน่งครู  สาขาวิชา การสอนภาษาจีน

ครูสอนประจำระดับชั้นอนุบาล

นางสาวจตุพร พลอยวิเลิศ

ตำแหน่ง ครู  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเปรมจิต ดลประสิทธิ์

ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ

มือถือ.089-2742897

นางสาวนันทนา ศรีวิชา

ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

มือถือ.061-0680108

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...