กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงSCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   Social Network
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
    แผนปฏิบัติการ ปี 2566
    แผนพัฒนาฯ ปี 2566-2568
    นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    นโยบาย No Gift งดรับ งดให้ของขวัญ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
   
   
   
Breaking News
  Latest News

ขอต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      3 คน

สถิติเดือนนี้:   1172 คน

สถิติปีนี้:        13607 คน

สถิติทั้งหมด: 33807 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

ประวัติสถานศึกษา

           โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2470 ณ ศาลาวัดบ้านคำไฮ  หรือวัดไทรทอง ผู้ก่อตั้งคือหลวงราษฎร์ธุรกิจ นายอำเภอสมัยนั้น ต่อมาแยกเป็นเอกเทศในเนื้อที่ 14 ไร่เศษ    ชื่อโรงเรียนบ้านคำไฮประชาบำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 เมื่อปีพ.ศ.2518เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านคำไฮสีฐานหัวทุ่งประชาบำรุง   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7 

พ.ศ. 2525 หมู่บ้านสีฐานโอนไปสังกัดเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น จึงโอนนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสีฐาน จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านคำไฮสีฐานหัวทุ่งประชาบำรุงเป็นโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2528  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง   ได้เปิดรับนักเรียนตาบอดเรียนร่วม  จากมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดมาเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ  จนถึงปี พ.ศ. 2535    กองการ ศึกษาพิเศษได้จัดส่งครูการศึกษาพิเศษมาประจำที่โรงเรียน และจัดการศึกษาเรียนร่วมอย่างเต็มรูปแบบเป็นโรงเรียนแรกของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น   และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำโครงการเรียนร่วม ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  จนถึงปัจจุบัน

          ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีหมู่บ้านในเขตบริการจำนวน 6 หมู่บ้าน คือบ้านคำไฮ หมู่ที่ 6,10 บ้านหัวทุ่งหมู่ที่ 5,14   บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 บ้านไทรทอง หมู่ 23  และบ้านแก่นพะยอม

 

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่