กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงSCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   Social Network
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
    แผนปฏิบัติการ ปี 2566
    แผนพัฒนาฯ ปี 2566-2568
    นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    นโยบาย No Gift งดรับ งดให้ของขวัญ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
   
   
   
Breaking News
  Latest News

ขอต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      2 คน

สถิติเดือนนี้:   1171 คน

สถิติปีนี้:        13606 คน

สถิติทั้งหมด: 33806 คน

 


OIT ปีการศึกษา 2566

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริตสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อที่ เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูลที่เผยแพร่ ลิงก์แหล่งอ้างอิง
O1 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?mode=htmlpage_view&htmlpage_id=structure
O2 ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=94
O3 อำนาจหน้าที่ http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=38
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=114
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=39
O6 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=124
O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php

https://www.facebook.com/BanKhamhaiSchool

O8 Q&A http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=100
O9 Social Network http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=118
O10 นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=117
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=110
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=130
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=119
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=121
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=120
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=122
O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=123
O18 E-Service http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=97
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://kumhai.kkzone1.go.th/?leftmenu_view=125
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=126
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=127
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=128
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=129
O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=131
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=132
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=133
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=134
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=101
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=135
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=136
O31 นโยบาย No Gift งดรับ งดให้ของขวัญ http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=139
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=140
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=103
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=112
O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=138
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=99
O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=116
O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=111
O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=106
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=113
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=115
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=109
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://kumhai.kkzone1.go.th/index.php?leftmenu_view=137
 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่