กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงSCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   Social Network
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
    แผนปฏิบัติการ ปี 2566
    แผนพัฒนาฯ ปี 2566-2568
    นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล
    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    นโยบาย No Gift งดรับ งดให้ของขวัญ
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
   
   
   
Breaking News
  Latest News

ขอต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      3 คน

สถิติเดือนนี้:   1172 คน

สถิติปีนี้:        13607 คน

สถิติทั้งหมด: 33807 คน

 

นายอานนท์ บัวพรมมา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โทร. 087-6369465...

นางพรทิพา เรืองแหล่
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล มือถือ.091-0506059...

นางบุษบา ศรีคันธรักษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน มือถือ.087-6345120...

นางรัชฎาภรณ์ คีรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ มือถือ.099-2063311  ...

นางสาวพัชรินทร์ ปัญญาพิมลรัตน์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่งบประมาณ-พัสดุ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โทร. 092-5149242...

นางสาวชวนชื่น เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลนักเรียน (DMC) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที 5 โท...

นางสาวกนกณัฐ สิทธิจันทร์เสน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ มือถือ.080-9563545...

นางสาวณริดา กิจเธาฐ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วงชั้นปฐมวัย มือถือ.083-9929245...

นางสาวปิยาภรณ์ ประถมวงษ์
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนโรงเรียน มือถือ.081-7178711...

นางสาวทัศนวรรณ พรมโคตร
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วงชั้นปฐมวัย มือถือ.062-4646734...

นางสาวอรุณรัตน์ วรรณปะเก
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วงชั้นปฐมวัย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลนักเรียน (DMC) มือถือ.085-7573643...

นางสาวอัมภา เกณฑ์กอบศรี
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วงชั้นปฐมวัย มือถือ.083-6743034...

นางสาวนฤมล สืบสาย
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ-พัสดุ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 มือถือ.087-4349421      ...

นางสาวอัญชลี จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วงชั้นปฐมวัย มือถือ.087-2228554...

นายวิริยะ พงษ์พันธ์
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2...

นางสาวสุภาภรณ์ ตระกูลผุดผ่อง
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลนักเรียน (DMC) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โทร.098-1042166...

นางสาวฐิตารีย์ ธนเศรษฐ์ชูกิจ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติฝ่ายบริหารงานทั่วไป มือถือ.084-6857572...

นายณัฐพงษ์ สิงห์ทอง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอก วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โทร. 0821138712...

นางสาวอภิญญา บุญวงศ์
ตำแหน่งครู  สาขาวิชา การสอนภาษาจีน ครูสอนประจำระดับชั้นอนุบาล...

นางสาวจตุพร พลอยวิเลิศ
ตำแหน่ง ครู  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2...

นางสาวเปรมจิต ดลประสิทธิ์
ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ มือถือ.089-2742897...

นางสาวนันทนา ศรีวิชา
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มือถือ.061-0680108...
....