กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงSCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      23 คน

สถิติเดือนนี้:   432 คน

สถิติปีนี้:        4313 คน

สถิติทั้งหมด: 12924 คน

 

นางขนิษฐา พิมพ์ศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ มือถือ.061-5419856...

นางพรทิพา เรืองแหล่
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล มือถือ.091-0506059...

นางสิริกานต์ ภาวะโคตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป มือถือ.093-5109356...

นางบุษบา ศรีคันธรักษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน มือถือ.087-6345120...

นายมงคล ญาติสังกัด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ มือถือ.080-253-5942...

นางสาวกุลนันท์ สิทธิจันทร์เสน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ มือถือ.080-9563545...

นางรัชฎาภรณ์ ณ เลย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ปฏิบิติหน้าที่ครูช่วงชั้นปฐมวัย มือถือ.099-206331...

นางสาวทัศนวรรณ พรมโคตร
ตำแหน่ง ครู ปฏิบิติหน้าที่ครูช่วงชั้นปฐมวัย มือถือ.062-4646734...

นางสาวอรุณรัตน์ วรรณปะเก
ตำแหน่ง ครู ปฏิบิติหน้าที่ครูช่วงชั้นปฐมวัย มือถือ.085-7573643...

นางสาวปิยาภรณ์ ประถมวงษ์
ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนโรงเรียน มือถือ.081-7178711...

นางสาวอัญชลี จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วงชั้นปฐมวัย มือถือ.087-2228554...

นางสาวณริดา กิจเธาฐ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ปฏิบิติหน้าที่ครูช่วงชั้นปฐมวัย มือถือ.083-9929245...

นางสาวเปรมจิต ดลประสิทธิ์
ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มือถือ.089-2742897...

นางสาวนฤมล สืบสาย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ-พัสดุ มือถือ.087-4349421      ...

นางสาวจรุงพร พงษ์นพรัตน์
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มือถือ.094-1086536...
....